KONKURSY

Aby otrzymac dotację należy opracować projekt (wniosek, biznesplan oraz dodatkową niezbędną dokumentację) przygotowany w oparciu o regulamin określonego konkursu. Projekt powinien być przygotowany zgodnie z wymaganiami konkursowymi, złożony w odpowiedniej instytucji oraz w określonym terminie.
Zestawienie zamieszczone poniżej zawiera listę aktualnych oraz zakończonych konkursów. Jeżeli dany konkurs został już zakończony oznacza to, że pojawi się jego kolejna edycja w najbliższym czasie.

DOTACJE UNIJNE - kurs online
InstaForex

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

 • 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach
  kolejna edycja naboru wniosków: grudzień 2019
  poprzednia edycja naboru wniosków: 2018 (więcej informacji)
 • 1.2 Infrastruktura B+R
  kolejna edycja naboru wniosków: listopad 2019
  poprzednia edycja naboru wniosków: 2018 (więcej informacji)
 • 2.1.3 Nowe produkty i usługi w MSP na obszarach przygranicznych
  kolejna edycja naboru wniosków: w 2020 roku
  poprzednia edycja naboru wniosków: 2016 (więcej informacji)
 • 2.1 Nowe produkty i usługi w MSP
  kolejna edycja naboru wniosków: w 2020 roku
  poprzednia edycja naboru wniosków: 2018 (więcej informacji)
 • 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach
  kolejna edycja naboru wniosków: wrzesień 2019
  poprzednia edycja naboru wniosków: 2018 (więcej informacji)
 • 2.1.4 Inwestycje dla Podmiotów Ekonomii Społecznej
  kolejna edycja naboru wniosków: IV kwartał 2019
  poprzednia edycja naboru wniosków: 2017 (więcej informacji)
 • 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja
  kolejna edycja naboru wniosków: II półrocze 2019
  poprzednia edycja naboru wniosków: 2018 (więcej informacji)
 • 3.4 Efektywność energetyczna w MSP
  kolejna edycja naboru wniosków: 2020-2021
  poprzednia edycja naboru wniosków: 2019 (więcej informacji)
 • 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura
  kolejna edycja naboru wniosków: 2020-2021
  poprzednia edycja naboru wniosków: 2019 (więcej informacji)
 • 5.3.2 Dziedzictwo kulturowe i kultura na obszarach przygranicznych
  kolejna edycja naboru wniosków: 2020-2021
  poprzednia edycja naboru wniosków: 2016 (więcej informacji)
 • 5.3.3 Dziedzictwo kulturowe i kultura w Aglomeracji Opolskiej
  kolejna edycja naboru wniosków: 2020-2021
  poprzednia edycja naboru wniosków: 2016 (więcej informacji)

URZĘDY PRACY

 • Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej
  kolejna edycja naboru wniosków: nabór ciągły (więcej informacji)
  poprzednia edycja naboru wniosków: nabór ciągły - nie dotyczy
 • Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej
  kolejna edycja naboru wniosków: nabór ciągły (więcej informacji)
  poprzednia edycja naboru wniosków: nabór ciągły - nie dotyczy

LOKALNE GRUPY DZIAŁANIA

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

MINISTERSTWO INWESTYCJI I ROZWOJU

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

MINISTERSTWO GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

 • Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy
  kolejna edycja naboru wniosków: nabór ciągły (więcej informacji)
  poprzednia edycja naboru wniosków: nabór ciągły - nie dotyczy

Więcej informacji:
szukaj dotacji

Potrzebujesz pomocy?

Nie wiesz od czego zacząć? Nie masz pomysłu na dotację? Nie masz pomysłu na innowację? Potrzebujesz wsparcia? Zamierzasz samodzielnie napisać wniosek? Nic prostrzego. Weź udział w szkoleniu a dowiesz się wszystkiego na temat dotacji unijnych!

więcej informacji

Jak zapisać się na szkolenie?

Wystarczy wysłać wiadomość na adres:
szkoleniabiznes@protonmail.com

strona główna | szukaj dotacji | instytucje | programy | nabory | konkursy | aktualności | kurs online

regulamin

PRAWA AUTORSKIE
Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z 2006 r., Dz.U. nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Bez zgody autora zabronione jest m.in. powielanie treści, ich kopiowanie, przedruk, przechowywanie i przetwarzanie z zastosowaniem jakichkolwiek środków elektronicznych, zarówno w całości, jak i w części. Zabronione jest dalsze rozpowszechnianie, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.


inteligentny rozwój | infrastruktura i środowisko | wiedza edukacja rozwój | polska cyfrowa | polska wschodnia | pomoc techniczna | europejska współpraca terytorialna
Fundusze Europejskie | Mapa Dotacji UE | Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich | Wikipedia | Mapy | GUS