DOTACJE UNIJNE

Wszystkie informacje na temat dotacji unijnych dla firm w jednym miejscu: konkursy dla przedsiębiorców, aktualne nabory, dostępne programy, najważniejsze instytucje pośredniczące w udzielanu wsparcia, pomoc w opracowaniu wniosku o dofinasnowanie.

więcej informacji

DOTACJE UNIJNE DLA FIRM

Na naszej stronie publikujemy informacje o wszystkich dotacjach unijnych dla firm dostępnych w Polsce. Niezależnie od tego czy prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą czy jesteś właścicielem firmy (np. spółki z o.o., spółki komandytowej, itd.), możesz liczyć na dofinasowanie Twojego pomysłu. Wsparcie jest dostępne zarówno dla nowych firm (jeszcze nie istniejących lub dopiero utworzonych) oraz tych ze stażem, czyli funkcjonujących na rynku od wielu lat.

DOTACJE UNIJNE - kurs online

DOTACJE UNIJNE - Sekrety firm doradczych

DOTACJE UNIJNE
Sekrety firm doradczych

Nasz kurs p.t. Dotacje Unijne - Sekrety firm doradczych to wyjątkowe szkolenie, w którym zaprezentowano niezwykle skuteczne techniki i sposoby ubiegania się o dotacje unijne. Wiedza zawarta w naszym opracowaniu to wynik wieloletniej pracy doświadczonych konsultantów oraz doradców z zakresu pomocy w pozyskiwaniu funduszy dla firm ze środków unijnych. W naszym szkoleniu przedstawiamy w sposób całkowicie praktyczny wszystkie kolejne działania, jakie należy wykonać by uzyskać środki na dofinansowanie własnego pomysłu. Na przykładzie jednego, uniwersalnego projektu (wniosku, biznesplanu oraz innych dokumentów) ukazano tajniki skutecznego opracowywania dokumentacji, eliminujące niepotrzebne błędy, redukujące zbędne ryzyko oraz maksymalizujące szanse na sukces!

Więcej informacji

INSTYTUCJE

Za dystrybucję środków unijnych w Polsce odpowiedzialne są określone organy, które są nazywane instytucjami pośredniczącymi. Instytucje te organizaują konkursy dla przedsiębiorców, nadzorują ich przeprowadzenie oraz weryfikują prawidłowość realizacji poszczególnych dotacji.

Więcej informacji

NABORY

Instytucje pośredniczące publikują harmonogramy zawierające listę planowanych konkursów na najbliższe miesiące. Przeważnie harmonogramy są publikowane na cały kolejny rok. Harmonogramy nierzadko są aktualizowane, w szczególności pod względem korekt terminów naboru wniosków.

Więcej informacji

PROGRAMY

Wsparcie Unii Europejskiej jest przyznawane w ramach poszczególnych programów pomocowych. Programy pomocowe są podzielone tematycznie zgodnie ze strategicznymi założeniami rozwoju gospodarki. Założenia programów pomocowych obejmują szeroki zakres możliwości wsparcia, m.in. dla działalności gospodarczej oraz firmy.

Więcej informacji

KONKURSY

Aby otrzymac dotację należy opracować projekt (wniosek, biznesplan oraz dodatkowa niezbędna dokumentacja) przygotowany zgodnie z regulaminem określonego konkursu. Projekt powinien być przygotowany zgodnie z wymaganiami konkursowymi, złożony w odpowiedniej instytucji oraz w określonym terminie.

Więcej informacji

Perspektywa 2021-2027

Każda perspektywa, to nowy plan Unii Europejskiej dotyczący dofinansowania sektora MŚP (mikro, małe i średnie firmy), czyli przedsiębiorców w Polsce. Budżet na wszystkie dotacje dla Polski w latach 2021-2027 to 750 mld PLN

GDZIE SZUKAĆ DOTACJI?

Generalnie szukamy informacji o konkursach na stronach internetowych poszczególnych instytucji odpowiedzialnych za dystrybucję środków unijnych. Przeważnie są to: Lokalne Grupy Działania, Urzędy Pracy, Urzędy Marszałkowskie, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Bank Gospodarstwa Krajowego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej i Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W zależności od potrzeb inwestycyjnych oraz potencjału firmy dotacje możemy podzielić na: lokalne, regionalne i krajowe. W tym miejscu zamieszczamy listę wszystkich dotacji unijnych dostępnych w Polsce.

LOKALNE
GRUPY
DZIAŁANIA

procent dofinansowania?
do 100%
kwota dofinansowania?
od 25.000 pln do 500.000 pln
dla kogo?
jednoosobowa działalność gospodarcza, spółki cywilne, firmy (spółki z o.o., spółki komandytowe, spółki jawne, itp.)
na co?
wysposażenie, maszyny, urządzenia, narzędzia, parki maszynowe, linie technologiczne, roboty budowlane (dostosowanie, przebudowa, budowa), pojazdy (za wyjątkiem samochodów osobowych)
gdzie?
dowolna miejscowość w obrębie danej gminy

więcej informacji:
1. instytucje pośredniczące
2. szukaj dotacji

MIEJSKIE
I POWIATOWE
URZĘDY PRACY

procent dofinansowania?
do 100%
kwota dofinansowania?
ok 24.000 pln (max. 6-krotność przecietnego wymagrodzenia)
dla kogo?
jednoosobowa działalność gospodarcza (wyłącznie ta forma prowadzenia działalności)
na co?
wysposażenie, maszyny, urządzenia, narzędzia, roboty budowlane (dostosowanie), wszelkie inne koszty niezbędne do podjęcia jednoosobowej działalności gospodarczej
gdzie?
dowolna miejscowość w obrębie danej miejscowości lub powiatu

więcej informacji:
1. instytucje pośredniczące
2. szukaj dotacji

WOJEWÓDZKIE
URZĘDY
MARSZAŁKOWSKIE

procent dofinansowania?
od 45% do 85%
kwota dofinansowania?
od 50.000 pln do 12.000.000 pln
dla kogo?
jednoosobowa działalność gospodarcza, spółki cywilne, firmy (spółki z o.o., spółki komandytowe, spółki jawne, itp.)
na co?
wysposażenie, maszyny, urządzenia, narzędzia, parki maszynowe, linie technologiczne, roboty budowlane (dostosowanie, przebudowa, budowa), pojazdy (za wyjątkiem samochodów osobowych)
gdzie?
dowolna miejscowość w obrębie danego województwa

więcej informacji:
1. instytucje pośredniczące
2. szukaj dotacji

POLSKA AGENCJA
ROZWOJU
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

procent dofinansowania?
od 55% do 85%
kwota dofinansowania?
od 100.000 pln do 3.000.000 pln
dla kogo?
jednoosobowa działalność gospodarcza, spółki cywilne, firmy (spółki z o.o., spółki komandytowe, spółki jawne, itp.)
na co?
wysposażenie, maszyny, urządzenia, narzędzia, parki maszynowe, linie technologiczne, roboty budowlane (dostosowanie, przebudowa, budowa), pojazdy (za wyjątkiem samochodów osobowych), eksport, targi, wystawy
gdzie?
lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie

więcej informacji:
1. instytucje pośredniczące
2. szukaj dotacji

BANK
GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

procent dofinansowania?
do 70%
kwota dofinansowania?
do 6.000.000 pln
dla kogo?
jednoosobowa działalność gospodarcza, spółki cywilne, firmy (spółki z o.o., spółki komandytowe, spółki jawne, itp.)
na co?
wysposażenie, maszyny, urządzenia, narzędzia, parki maszynowe, linie technologiczne, roboty budowlane (dostosowanie, przebudowa, budowa), pojazdy (za wyjątkiem samochodów osobowych)
gdzie?
dowolna miejscowość w obrębie całego kraju

więcej informacji:
1. instytucje pośredniczące
2. szukaj dotacji

NARODOWE
CENTRUM
BADAŃ I ROZWOJU

procent dofinansowania?
do 80%
kwota dofinansowania?
do 5.000.000 pln
dla kogo?
jednoosobowa działalność gospodarcza, spółki cywilne, firmy (spółki z o.o., spółki komandytowe, spółki jawne, itp.)
na co?
wysposażenie, maszyny, urządzenia, narzędzia, parki maszynowe, linie technologiczne, roboty budowlane (dostosowanie, przebudowa, budowa), pojazdy (za wyjątkiem samochodów osobowych)
gdzie?
dowolna miejscowość w obrębie całego kraju

więcej informacji:
1. instytucje pośredniczące
2. szukaj dotacji

AGENCJA RESTR.
I MODERNIZACJI
ROLNICTWA

procent dofinansowania?
do 100%
kwota dofinansowania?
od 10.000 pln do 10.000.000 pln
dla kogo?
przetwórstwo lub wprowadzanie do obrotu produktów rolnych, działalność jako mikro, małe lub średnie przeds.
na co?
pomoc jest udzielana na materialne lub niematerialne inwestycje dotyczące przetwarzania i wprowadzania do obrotu na poziomie handlu hurtowego produktów rolnych, z wyłączeniem produktów rybnych
gdzie?
dowolna miejscowość w obrębie danej gminy

więcej informacji:
1. instytucje pośredniczące
2. szukaj dotacji

ZAKŁAD
UBEZPIECZEŃ
SPOŁECZNYCH

procent dofinansowania?
do 90%
kwota dofinansowania?
do 500.000 pln
dla kogo?
jednoosobowa działalność gospodarcza, spółki cywilne, firmy (spółki z o.o., spółki komandytowe, spółki jawne, itp.)
na co?
ochrona przed hałasem, drganiami, energią elektryczną, chemikaliami, poprawa pracy na wysokości i zagłębieniach, ograniczenie obciążenia układu mięśniowo-szieletowego, środki ochrony indywidualnej
gdzie?
dowolna miejscowość w obrębie całego kraju

więcej informacji:
1. instytucje pośredniczące
2. szukaj dotacji

MINISTERSTWO INWESTYCJI
I ROZWOJU

procent dofinansowania?
do 85%
kwota dofinansowania?
do 15.000.000 euro
dla kogo?
jednoosobowa działalność gospodarcza, spółki cywilne, firmy (spółki z o.o., spółki komandytowe, spółki jawne, itp.)
na co?
wytwarzanie i dystrybucja energii, efektywność energetyczna, źródła wysokosprawnej kogeneracji, dystrybucja ciepła i chłodu, cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, usługi i aplikacje wykorzystujące e-usługi
gdzie?
dowolna miejscowość w obrębie całego kraju

więcej informacji:
1. instytucje pośredniczące
2. szukaj dotacji

Potrzebujesz pomocy?

Nie wiesz od czego zacząć? Nie masz pomysłu na dotację? Nie masz pomysłu na innowację? Potrzebujesz wsparcia? Zamierzasz samodzielnie napisać wniosek? Nic prostrzego. Weź udział w szkoleniu a dowiesz się wszystkiego na temat dotacji unijnych!

więcej informacji

Jak zapisać się na szkolenie?

Wystarczy wysłać wiadomość na adres:
szkoleniabiznes@protonmail.com

strona główna | szukaj dotacji | instytucje | programy | nabory | konkursy | aktualności | kurs online

regulamin

PRAWA AUTORSKIE
Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z 2006 r., Dz.U. nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Bez zgody autora zabronione jest m.in. powielanie treści, ich kopiowanie, przedruk, przechowywanie i przetwarzanie z zastosowaniem jakichkolwiek środków elektronicznych, zarówno w całości, jak i w części. Zabronione jest dalsze rozpowszechnianie, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.


inteligentny rozwój | infrastruktura i środowisko | wiedza edukacja rozwój | polska cyfrowa | polska wschodnia | pomoc techniczna | europejska współpraca terytorialna
Fundusze Europejskie | Mapa Dotacji UE | Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich | Wikipedia | Mapy | GUS

FreeWebSubmission.com | Relevant Directory | Local Business Directory, Search Engine Submission & SEO Tools
Free search engine submission | CleverSubmitter.com | SonicRun.com