KURS ONLINE

Baza pojęć

DOTACJE UNIJNE - MŚP

DOTACJE UNIJNE - SZOOP SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZOOP SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

Opisy osi priorytetowych w ramach dotacji unijnych są zazwyczaj dostępne w dokumentacji programowej danego programu finansowanego przez Unię Europejską. Opisy te zawierają szczegółowe informacje na temat priorytetów, celów, działalności oraz rodzajów projektów, które są objęte wsparciem w ramach danej osi priorytetowej.

Zazwyczaj osie priorytetowe w programach unijnych są związane z konkretnymi obszarami polityki, takimi jak rozwój regionalny, innowacje, zatrudnienie, edukacja, ochrona środowiska czy kultura. Każda oś priorytetowa może mieć swoje własne cele, które są zgodne z głównymi celami programu finansowanego przez Unię Europejską.

W opisach osi priorytetowych znajdują się informacje na temat oczekiwanych rezultatów i efektów, jakie mają być osiągnięte dzięki projektom finansowanym w ramach danej osi. Mogą także zawierać wytyczne dotyczące kwalifikowalności projektów, kryteriów oceny, harmonogramu naboru wniosków oraz informacje dotyczące dostępnych środków finansowych.

Dokumentacja programowa jest udostępniana przez instytucje odpowiedzialne za zarządzanie danym programem finansowanym przez Unię Europejską, takie jak ministerstwa, agencje wykonawcze czy instytucje zarządzające funduszami strukturalnymi.

Potrzebujesz pomocy?

Nie wiesz od czego zacząć? Nie masz pomysłu na dotację? Nie masz pomysłu na innowację? Potrzebujesz wsparcia? Zamierzasz samodzielnie napisać wniosek? Nic prostrzego. Weź udział w szkoleniu a dowiesz się wszystkiego na temat dotacji unijnych!

MŚP

Najlepsze oferty dla beneficjentów dotacji unijnych!

więcej informacji

strona główna | szukaj dotacji | instytucje | programy | nabory | konkursy | aktualności | kurs online

regulamin

PRAWA AUTORSKIE
Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z 2006 r., Dz.U. nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Bez zgody autora zabronione jest m.in. powielanie treści, ich kopiowanie, przedruk, przechowywanie i przetwarzanie z zastosowaniem jakichkolwiek środków elektronicznych, zarówno w całości, jak i w części. Zabronione jest dalsze rozpowszechnianie, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.


inteligentny rozwój | infrastruktura i środowisko | wiedza edukacja rozwój | polska cyfrowa | polska wschodnia | pomoc techniczna | europejska współpraca terytorialna
Fundusze Europejskie | Mapa Dotacji UE | Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich | Wikipedia | Mapy | GUS