KURS ONLINE

Baza pojęć

DOTACJE UNIJNE - MŚP

DOTACJE UNIJNE - RPO - REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

RPO - REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

RPO to skrót od Regionalnego Programu Operacyjnego. Jest to program finansowany z funduszy Unii Europejskiej, który ma na celu wspieranie rozwoju regionalnego w danym województwie. Każde województwo w Polsce ma swoje własne Regionalne Programy Operacyjne.

Regionalny Program Operacyjny określa priorytety, cele oraz rodzaje działań, które mają być finansowane z funduszy unijnych na terenie danego województwa. Działania te muszą mieć na celu poprawę jakości życia mieszkańców województwa oraz zwiększenie konkurencyjności gospodarczej i społecznej regionu.

W ramach RPO finansowane są projekty dotyczące takich obszarów jak infrastruktura transportowa, ochrona środowiska, kultura, turystyka, rozwój przedsiębiorczości, innowacje, edukacja czy integracja społeczna. Wnioski o dofinansowanie projektów są składane przez jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa czy instytucje naukowe.

RPO to jeden z instrumentów, które pozwalają na wykorzystanie funduszy unijnych w sposób zorganizowany i zgodny z potrzebami regionów w Polsce. Każdy RPO ma określony budżet oraz harmonogram naboru wniosków i realizacji projektów. Programy te są wdrażane przez wojewódzkie urzędy marszałkowskie.

Potrzebujesz pomocy?

Nie wiesz od czego zacząć? Nie masz pomysłu na dotację? Nie masz pomysłu na innowację? Potrzebujesz wsparcia? Zamierzasz samodzielnie napisać wniosek? Nic prostrzego. Weź udział w szkoleniu a dowiesz się wszystkiego na temat dotacji unijnych!

MŚP

Najlepsze oferty dla beneficjentów dotacji unijnych!

więcej informacji

strona główna | szukaj dotacji | instytucje | programy | nabory | konkursy | aktualności | kurs online

regulamin

PRAWA AUTORSKIE
Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z 2006 r., Dz.U. nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Bez zgody autora zabronione jest m.in. powielanie treści, ich kopiowanie, przedruk, przechowywanie i przetwarzanie z zastosowaniem jakichkolwiek środków elektronicznych, zarówno w całości, jak i w części. Zabronione jest dalsze rozpowszechnianie, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.


inteligentny rozwój | infrastruktura i środowisko | wiedza edukacja rozwój | polska cyfrowa | polska wschodnia | pomoc techniczna | europejska współpraca terytorialna
Fundusze Europejskie | Mapa Dotacji UE | Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich | Wikipedia | Mapy | GUS