KURS ONLINE

Baza pojęć

DOTACJE UNIJNE - MŚP

DOTACJE UNIJNE - PROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) to inicjatywa finansowana z funduszy Unii Europejskiej, która ma na celu wspieranie rozwoju i modernizacji obszarów wiejskich. PROW jest częścią polityki spójności Unii Europejskiej i koncentruje się na zrównoważonym rozwoju, konkurencyjności gospodarczej, ochronie środowiska oraz poprawie jakości życia na obszarach wiejskich.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich dostarcza wsparcia finansowego dla projektów realizowanych przez rolników, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, lokalne władze oraz inne podmioty działające na obszarach wiejskich. Dotacje unijne w ramach PROW są przeznaczone na różne cele, takie jak modernizacja gospodarstw rolnych, rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, tworzenie miejsc pracy, ochrona środowiska, promocja turystyki wiejskiej, edukacja czy poprawa infrastruktury.

W ramach PROW istnieją różne osie priorytetowe, które określają obszary, na które skierowane jest wsparcie finansowe. Przykładowe osie priorytetowe w PROW mogą obejmować rozwój gospodarki wiejskiej, innowacje, zrównoważone gospodarowanie zasobami naturalnymi, usługi publiczne i infrastruktura wiejska, oraz współpracę i partnerstwo na obszarach wiejskich.

Projekty finansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich są wybierane na podstawie konkursów lub innych form naboru, a ich ocena uwzględnia kryteria takie jak celowość, jakość, zgodność z priorytetami programu, czy wkład beneficjenta.

PROW jest zarządzany przez właściwe ministerstwo lub agencję wykonawczą danego kraju, która odpowiada za wdrażanie programu oraz przekazywanie środków finansowych beneficjentom. Informacje na temat Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz aktualne możliwości aplikacyjne można znaleźć na oficjalnych stronach internetowych odpowiednich instytucji krajowych lub regionalnych odpowiedzialnych za wdrażanie PROW.

Potrzebujesz pomocy?

Nie wiesz od czego zacząć? Nie masz pomysłu na dotację? Nie masz pomysłu na innowację? Potrzebujesz wsparcia? Zamierzasz samodzielnie napisać wniosek? Nic prostrzego. Weź udział w szkoleniu a dowiesz się wszystkiego na temat dotacji unijnych!

MŚP

Najlepsze oferty dla beneficjentów dotacji unijnych!

więcej informacji

strona główna | szukaj dotacji | instytucje | programy | nabory | konkursy | aktualności | kurs online

regulamin

PRAWA AUTORSKIE
Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z 2006 r., Dz.U. nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Bez zgody autora zabronione jest m.in. powielanie treści, ich kopiowanie, przedruk, przechowywanie i przetwarzanie z zastosowaniem jakichkolwiek środków elektronicznych, zarówno w całości, jak i w części. Zabronione jest dalsze rozpowszechnianie, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.


inteligentny rozwój | infrastruktura i środowisko | wiedza edukacja rozwój | polska cyfrowa | polska wschodnia | pomoc techniczna | europejska współpraca terytorialna
Fundusze Europejskie | Mapa Dotacji UE | Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich | Wikipedia | Mapy | GUS