KURS ONLINE

Baza pojęć

DOTACJE UNIJNE - MŚP

DOTACJE UNIJNE - PROGRAM

PROGRAM

Programy dotacji unijnych to inicjatywy, w ramach których Unia Europejska udziela wsparcia finansowego na różne cele, takie jak rozwój regionalny, innowacje, nauka i edukacja, zatrudnienie, środowisko, kultura czy turystyka. Programy te są finansowane z różnych źródeł, np. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, czy Programu Ramowego na rzecz Badań i Innowacji Horyzont 2020.

W ramach programów dotacji unijnych instytucje, organizacje, przedsiębiorstwa i jednostki samorządu terytorialnego mają możliwość ubiegania się o środki finansowe na realizację projektów zgodnych z celami danej inicjatywy. Programy te mają na celu wspieranie rozwoju i modernizacji różnych obszarów życia społecznego i gospodarczego, a także zwiększenie konkurencyjności regionów i państw członkowskich Unii Europejskiej.

Programy dotacji unijnych są ogłaszane cyklicznie, a ich harmonogramy są dostępne na stronach internetowych instytucji odpowiedzialnych za ich wdrażanie. Wnioski o dofinansowanie są składane przez beneficjentów w określonych terminach i muszą spełniać określone wymagania formalne i merytoryczne.

Przykłady programów dotacji unijnych to np. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Program Erasmus+, Europejski Fundusz Społeczny+, czy Program LIFE dla Ochrony Środowiska.

Potrzebujesz pomocy?

Nie wiesz od czego zacząć? Nie masz pomysłu na dotację? Nie masz pomysłu na innowację? Potrzebujesz wsparcia? Zamierzasz samodzielnie napisać wniosek? Nic prostrzego. Weź udział w szkoleniu a dowiesz się wszystkiego na temat dotacji unijnych!

MŚP

Najlepsze oferty dla beneficjentów dotacji unijnych!

więcej informacji

strona główna | szukaj dotacji | instytucje | programy | nabory | konkursy | aktualności | kurs online

regulamin

PRAWA AUTORSKIE
Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z 2006 r., Dz.U. nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Bez zgody autora zabronione jest m.in. powielanie treści, ich kopiowanie, przedruk, przechowywanie i przetwarzanie z zastosowaniem jakichkolwiek środków elektronicznych, zarówno w całości, jak i w części. Zabronione jest dalsze rozpowszechnianie, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.


inteligentny rozwój | infrastruktura i środowisko | wiedza edukacja rozwój | polska cyfrowa | polska wschodnia | pomoc techniczna | europejska współpraca terytorialna
Fundusze Europejskie | Mapa Dotacji UE | Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich | Wikipedia | Mapy | GUS