KURS ONLINE

Baza pojęć

DOTACJE UNIJNE - MŚP

DOTACJE UNIJNE - PERSPEKTYWA FINANSOWA 2021-2027

PERSPEKTYWA FINANSOWA 2021-2027

Perspektywa finansowa 2021-2027 odnosi się do okresu, w którym Unia Europejska określa swoje plany budżetowe oraz polityki inwestycyjne na kolejną siedmioletnią perspektywę czasową. Perspektywa finansowa 2021-2027 obejmuje okres po poprzedniej perspektywie finansowej 2014-2020.

W ramach perspektywy finansowej 2021-2027 Unia Europejska planuje przeznaczyć środki finansowe na różne obszary polityki, takie jak konkurencyjność, spójność społeczno-gospodarcza, bezpieczeństwo, migracja, innowacje, ochrona środowiska, rolnictwo, polityka spójności regionalnej i wiele innych.

Dotacje unijne w ramach tej perspektywy finansowej będą nadal udzielane na projekty i programy w celu wsparcia rozwoju gospodarczego, społecznego i regionalnego państw członkowskich Unii Europejskiej. Środki finansowe będą udostępniane z różnych instrumentów finansowych, takich jak Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFSP+), Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), czy Programy Ramowe na rzecz Badań i Innowacji.

W ramach perspektywy finansowej 2021-2027 Unia Europejska będzie kierować swoje działania w oparciu o główne cele strategiczne, takie jak zrównoważony rozwój, konkurencyjność, innowacje, transformacja cyfrowa, walka ze zmianami klimatu, społeczna integracja, czy ochrona praw podstawowych.

Ważne jest, aby zauważyć, że szczegółowe informacje na temat programów, osi priorytetowych i dostępnych dotacji unijnych w ramach perspektywy finansowej 2021-2027 będą uzależnione od konkretnych programów i inicjatyw opracowanych przez Komisję Europejską oraz zatwierdzonych przez instytucje UE i państwa członkowskie. Dlatego ważne jest śledzenie oficjalnych komunikatów i informacji dostarczanych przez instytucje odpowiedzialne za wdrażanie programów unijnych w danym kraju lub regionie.

Potrzebujesz pomocy?

Nie wiesz od czego zacząć? Nie masz pomysłu na dotację? Nie masz pomysłu na innowację? Potrzebujesz wsparcia? Zamierzasz samodzielnie napisać wniosek? Nic prostrzego. Weź udział w szkoleniu a dowiesz się wszystkiego na temat dotacji unijnych!

MŚP

Najlepsze oferty dla beneficjentów dotacji unijnych!

więcej informacji

strona główna | szukaj dotacji | instytucje | programy | nabory | konkursy | aktualności | kurs online

regulamin

PRAWA AUTORSKIE
Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z 2006 r., Dz.U. nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Bez zgody autora zabronione jest m.in. powielanie treści, ich kopiowanie, przedruk, przechowywanie i przetwarzanie z zastosowaniem jakichkolwiek środków elektronicznych, zarówno w całości, jak i w części. Zabronione jest dalsze rozpowszechnianie, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.


inteligentny rozwój | infrastruktura i środowisko | wiedza edukacja rozwój | polska cyfrowa | polska wschodnia | pomoc techniczna | europejska współpraca terytorialna
Fundusze Europejskie | Mapa Dotacji UE | Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich | Wikipedia | Mapy | GUS