KURS ONLINE

Baza pojęć

DOTACJE UNIJNE - MŚP

DOTACJE UNIJNE - PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) to instytucja rządowa w Polsce, odpowiedzialna za wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności w kraju. PARP działa na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, promując ich rozwój, konkurencyjność i tworzenie nowych miejsc pracy.

Główne cele i zadania PARP obejmują:

  • Wsparcie przedsiębiorczości: PARP oferuje różne programy, dotacje i usługi doradcze dla przedsiębiorców, takie jak pomoc w rozwoju biznesu, doradztwo technologiczne, szkolenia i programy eksportowe. Celem jest zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności polskich przedsiębiorstw.
  • Rozwój innowacji: PARP koordynuje i wspiera projekty związane z innowacjami, badaniami i rozwojem, promując transfer technologii, współpracę międzysektorową i współpracę międzynarodową. Działa również na rzecz komercjalizacji wyników badań naukowych.
  • Internacjonalizacja przedsiębiorstw: PARP wspiera polskie przedsiębiorstwa w ekspansji na rynki zagraniczne poprzez programy promocji eksportu, udział w targach i misjach handlowych oraz wsparcie doradcze w zakresie wejścia na rynki zagraniczne.
  • Polityka regionalna i sektorowa: PARP bierze udział w tworzeniu i wdrażaniu polityk publicznych związanych z rozwojem przedsiębiorczości, zarządzaniem regionalnym, sektorowym i branżowym. Współpracuje z innymi instytucjami publicznymi, organizacjami biznesowymi i samorządami w celu stymulowania rozwoju regionalnego.
PARP jest ważnym partnerem dla polskich przedsiębiorców, oferując wsparcie finansowe, usługi doradcze, informacyjne i szkoleniowe. Agencja współpracuje również z instytucjami i organizacjami krajowymi i międzynarodowymi w celu wymiany doświadczeń i współdziałania w zakresie rozwoju przedsiębiorczości.

Potrzebujesz pomocy?

Nie wiesz od czego zacząć? Nie masz pomysłu na dotację? Nie masz pomysłu na innowację? Potrzebujesz wsparcia? Zamierzasz samodzielnie napisać wniosek? Nic prostrzego. Weź udział w szkoleniu a dowiesz się wszystkiego na temat dotacji unijnych!

MŚP

Najlepsze oferty dla beneficjentów dotacji unijnych!

więcej informacji

strona główna | szukaj dotacji | instytucje | programy | nabory | konkursy | aktualności | kurs online

regulamin

PRAWA AUTORSKIE
Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z 2006 r., Dz.U. nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Bez zgody autora zabronione jest m.in. powielanie treści, ich kopiowanie, przedruk, przechowywanie i przetwarzanie z zastosowaniem jakichkolwiek środków elektronicznych, zarówno w całości, jak i w części. Zabronione jest dalsze rozpowszechnianie, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.


inteligentny rozwój | infrastruktura i środowisko | wiedza edukacja rozwój | polska cyfrowa | polska wschodnia | pomoc techniczna | europejska współpraca terytorialna
Fundusze Europejskie | Mapa Dotacji UE | Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich | Wikipedia | Mapy | GUS