KURS ONLINE

Baza pojęć

DOTACJE UNIJNE - MŚP

DOTACJE UNIJNE - MŚP Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa

MŚP Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa

MŚP to skrót od Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Jest to kategoria przedsiębiorstw, która obejmuje mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa i średnie przedsiębiorstwa. Definicje MŚP mogą się różnić w zależności od kraju i kontekstu, ale ogólnie opierają się na kryteriach związanych z liczbą pracowników, rocznym obrotem lub całkowitą sumą bilansową przedsiębiorstwa.

Według definicji Komisji Europejskiej, MŚP to przedsiębiorstwo, które spełnia następujące kryteria:

  • Mikroprzedsiębiorstwo: zatrudnia mniej niż 10 pracowników, a roczny obrót lub całkowita suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro.
  • Małe przedsiębiorstwo: zatrudnia mniej niż 50 pracowników, a roczny obrót lub całkowita suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro.
  • Średnie przedsiębiorstwo: zatrudnia mniej niż 250 pracowników, a roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub całkowita suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro.
MŚP odgrywają istotną rolę w gospodarce, tworząc większość miejsc pracy i przyczyniając się do wzrostu gospodarczego. W związku z tym, wiele programów dotacyjnych i inicjatyw finansowanych przez Unię Europejską skierowanych jest właśnie do MŚP, aby wspierać ich rozwój, innowacje, konkurencyjność i tworzenie nowych miejsc pracy. Dotacje unijne dla MŚP mogą obejmować wsparcie finansowe na rozwój biznesu, inwestycje w infrastrukturę, innowacje, szkolenia, eksport, digitalizację, badania i rozwój oraz wiele innych dziedzin związanych z rozwojem przedsiębiorstw.

Potrzebujesz pomocy?

Nie wiesz od czego zacząć? Nie masz pomysłu na dotację? Nie masz pomysłu na innowację? Potrzebujesz wsparcia? Zamierzasz samodzielnie napisać wniosek? Nic prostrzego. Weź udział w szkoleniu a dowiesz się wszystkiego na temat dotacji unijnych!

MŚP

Najlepsze oferty dla beneficjentów dotacji unijnych!

więcej informacji

strona główna | szukaj dotacji | instytucje | programy | nabory | konkursy | aktualności | kurs online

regulamin

PRAWA AUTORSKIE
Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z 2006 r., Dz.U. nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Bez zgody autora zabronione jest m.in. powielanie treści, ich kopiowanie, przedruk, przechowywanie i przetwarzanie z zastosowaniem jakichkolwiek środków elektronicznych, zarówno w całości, jak i w części. Zabronione jest dalsze rozpowszechnianie, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.


inteligentny rozwój | infrastruktura i środowisko | wiedza edukacja rozwój | polska cyfrowa | polska wschodnia | pomoc techniczna | europejska współpraca terytorialna
Fundusze Europejskie | Mapa Dotacji UE | Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich | Wikipedia | Mapy | GUS