KURS ONLINE

Baza pojęć

DOTACJE UNIJNE - MŚP

DOTACJE UNIJNE - MIR Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

MIR Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (MIR) jest polskim resortem odpowiedzialnym za politykę inwestycyjną i rozwojową kraju. Jednym z obszarów działalności MIR jest zarządzanie funduszami unijnymi i udzielanie dotacji unijnych na różne projekty rozwojowe.

MIR pełni rolę instytucji zarządzającej w ramach wielu programów operacyjnych finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Ministerstwo jest odpowiedzialne za przyjmowanie wniosków o dotacje, ocenę projektów, wypłatę środków oraz monitorowanie realizacji projektów.

Programy operacyjne finansowane ze środków unijnych, którymi zarządza MIR, obejmują różne obszary, takie jak innowacje, przedsiębiorczość, rozwój infrastruktury, edukacja, zdrowie, transport, ochrona środowiska, rozwój obszarów wiejskich i wiele innych.

Przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje naukowe i inne podmioty mają możliwość składania wniosków o dotacje w ramach programów operacyjnych zarządzanych przez MIR. Dotacje unijne mogą obejmować różne rodzaje wsparcia finansowego, takie jak dotacje na inwestycje, dotacje na badania i rozwój, dotacje na szkolenia i wsparcie przedsiębiorczości.

Szczegółowe informacje na temat dostępnych programów operacyjnych, warunków ubiegania się o dotacje oraz procedur można uzyskać bezpośrednio w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju lub na ich oficjalnej stronie internetowej.

Potrzebujesz pomocy?

Nie wiesz od czego zacząć? Nie masz pomysłu na dotację? Nie masz pomysłu na innowację? Potrzebujesz wsparcia? Zamierzasz samodzielnie napisać wniosek? Nic prostrzego. Weź udział w szkoleniu a dowiesz się wszystkiego na temat dotacji unijnych!

MŚP

Najlepsze oferty dla beneficjentów dotacji unijnych!

więcej informacji

strona główna | szukaj dotacji | instytucje | programy | nabory | konkursy | aktualności | kurs online

regulamin

PRAWA AUTORSKIE
Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z 2006 r., Dz.U. nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Bez zgody autora zabronione jest m.in. powielanie treści, ich kopiowanie, przedruk, przechowywanie i przetwarzanie z zastosowaniem jakichkolwiek środków elektronicznych, zarówno w całości, jak i w części. Zabronione jest dalsze rozpowszechnianie, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.


inteligentny rozwój | infrastruktura i środowisko | wiedza edukacja rozwój | polska cyfrowa | polska wschodnia | pomoc techniczna | europejska współpraca terytorialna
Fundusze Europejskie | Mapa Dotacji UE | Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich | Wikipedia | Mapy | GUS