KURS ONLINE

Baza pojęć

DOTACJE UNIJNE - MŚP

DOTACJE UNIJNE - LGD Lokalne Grupy Działania

LGD Lokalne Grupy Działania

Lokalne Grupy Działania (LGD) to inicjatywy powołane w ramach polskiego programu wsparcia rozwoju obszarów wiejskich finansowanego z funduszy Unii Europejskiej, takich jak Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2014-2020. LGD działają na poziomie lokalnym i mają za zadanie wspierać rozwój obszarów wiejskich, poprawę jakości życia mieszkańców oraz tworzenie nowych miejsc pracy w tych regionach.

LGD skupiają lokalne społeczności wiejskie, reprezentowane przez różne podmioty, takie jak mieszkańcy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, lokalne władze czy instytucje. Celem LGD jest inicjowanie, koordynowanie i realizacja projektów oraz działań rozwojowych w oparciu o lokalne potrzeby i zasoby.

Lokalne Grupy Działania mają możliwość składania wniosków o dofinansowanie projektów rozwojowych z funduszy unijnych. Środki finansowe mogą być przeznaczone na różne cele, takie jak rozwój infrastruktury, wsparcie przedsiębiorczości, promocja turystyki, ochrona środowiska, kultura i dziedzictwo lokalne, edukacja czy poprawa jakości usług publicznych.

LGD pełnią również funkcję doradczą i informacyjną, służąc lokalnym beneficjentom radą oraz wsparciem w procesie aplikowania o środki finansowe, tworzeniu projektów i ich realizacji. Celem jest mobilizacja lokalnych społeczności do aktywnego uczestnictwa w procesach rozwojowych i budowanie partnerstwa na poziomie lokalnym.

Działalność LGD przyczynia się do zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, tworzenia miejsc pracy, ożywienia lokalnej gospodarki, poprawy infrastruktury oraz zachowania i promocji dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego danego obszaru.

Potrzebujesz pomocy?

Nie wiesz od czego zacząć? Nie masz pomysłu na dotację? Nie masz pomysłu na innowację? Potrzebujesz wsparcia? Zamierzasz samodzielnie napisać wniosek? Nic prostrzego. Weź udział w szkoleniu a dowiesz się wszystkiego na temat dotacji unijnych!

MŚP

Najlepsze oferty dla beneficjentów dotacji unijnych!

więcej informacji

strona główna | szukaj dotacji | instytucje | programy | nabory | konkursy | aktualności | kurs online

regulamin

PRAWA AUTORSKIE
Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z 2006 r., Dz.U. nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Bez zgody autora zabronione jest m.in. powielanie treści, ich kopiowanie, przedruk, przechowywanie i przetwarzanie z zastosowaniem jakichkolwiek środków elektronicznych, zarówno w całości, jak i w części. Zabronione jest dalsze rozpowszechnianie, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.


inteligentny rozwój | infrastruktura i środowisko | wiedza edukacja rozwój | polska cyfrowa | polska wschodnia | pomoc techniczna | europejska współpraca terytorialna
Fundusze Europejskie | Mapa Dotacji UE | Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich | Wikipedia | Mapy | GUS