KURS ONLINE

Baza pojęć

DOTACJE UNIJNE - MŚP

DOTACJE UNIJNE - dochód

dochód

Dochód firmy to ogólna suma pieniędzy, którą firma zarobiła ze swojej działalności przed odjęciem kosztów. W kontekście finansów i rachunkowości, dochód firmy może być wyznaczany na różne sposoby, co może prowadzić do różnych wskaźników finansowych i miar zyskowności. Oto kilka kluczowych pojęć związanych z dochodem firmy:

  • Dochód brutto: To całkowity przychód firmy przed odjęciem jakichkolwiek kosztów. Może obejmować przychody z różnych źródeł, takich jak sprzedaż produktów, usług, inwestycje lub inne działania generujące przychody.
  • Dochód netto: To dochód firmy po odjęciu wszystkich kosztów, w tym kosztów związanych z produkcją, zarządzaniem, marketingiem i innymi wydatkami. Dochód netto jest tym, co pozostaje po odjęciu wszystkich kosztów od dochodu brutto i jest uważany za miarę zyskowności firmy.
  • Zysk operacyjny: To różnica między przychodami a kosztami operacyjnymi firmy. Obejmuje koszty związane z codzienną działalnością, takie jak koszty produkcji, wynagrodzenia pracowników, wynajem lokalu itp.
  • Zysk brutto: To różnica między przychodami a kosztami sprzedaży, czyli kosztami związanimi bezpośrednio z produkcją i dostarczaniem towarów lub usług, takimi jak koszty surowców, komponentów czy materiałów.
  • Zysk netto: Inaczej nazywany zyskiem po opodatkowaniu, to dochód firmy po odjęciu wszystkich kosztów, w tym także podatków i innych zobowiązań finansowych.
  • EBITDA: To skrót od "Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization" (Zysk przed odsetkami, podatkami, amortyzacją i odpisami). Jest to miara zyskowności, która pomija wpływ odsetek, podatków, amortyzacji i odpisów na zysk operacyjny.
  • Zysk netto na akcję: To miara wyrażająca zysk netto firmy podzielony przez liczbę akcji w obiegu. Jest używana do oceny opłacalności inwestycji dla akcjonariuszy.

Potrzebujesz pomocy?

Nie wiesz od czego zacząć? Nie masz pomysłu na dotację? Nie masz pomysłu na innowację? Potrzebujesz wsparcia? Zamierzasz samodzielnie napisać wniosek? Nic prostrzego. Weź udział w szkoleniu a dowiesz się wszystkiego na temat dotacji unijnych!

MŚP

Najlepsze oferty dla beneficjentów dotacji unijnych!

więcej informacji

strona główna | szukaj dotacji | instytucje | programy | nabory | konkursy | aktualności | kurs online

regulamin

PRAWA AUTORSKIE
Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z 2006 r., Dz.U. nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Bez zgody autora zabronione jest m.in. powielanie treści, ich kopiowanie, przedruk, przechowywanie i przetwarzanie z zastosowaniem jakichkolwiek środków elektronicznych, zarówno w całości, jak i w części. Zabronione jest dalsze rozpowszechnianie, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.


inteligentny rozwój | infrastruktura i środowisko | wiedza edukacja rozwój | polska cyfrowa | polska wschodnia | pomoc techniczna | europejska współpraca terytorialna
Fundusze Europejskie | Mapa Dotacji UE | Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich | Wikipedia | Mapy | GUS