KURS ONLINE

Baza pojęć

DOTACJE UNIJNE - MŚP

DOTACJE UNIJNE - Biznesplan

Biznesplan

Biznesplan w kontekście dotacji unijnych to szczegółowy dokument opisujący projekt biznesowy, który ma być finansowany ze środków unijnych. Biznesplan powinien zawierać kompleksowy opis pomysłu na biznes, przedstawienie strategii i celów, analizę rynku, konkurencji, kanałów dystrybucji i marketingu, plan finansowy oraz opis zasobów potrzebnych do realizacji projektu.

W przypadku aplikowania o dotacje unijne, biznesplan stanowi kluczowy element wniosku o dofinansowanie. Powinien on szczegółowo opisywać wszystkie elementy projektu, uwzględniając jego cele i wynikające z nich potrzeby finansowe. Biznesplan powinien być czytelny, przejrzysty i logiczny, a jego analiza pozwolić instytucji oceniającej wniosek, czy projekt ma szanse na uzyskanie dofinansowania oraz czy jest on zgodny z wymaganiami programu, z którego przewidywane są środki finansowe.

Biznesplan powinien również przedstawić potencjalne zagrożenia i problemy, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji projektu, a także sposoby ich rozwiązania. Plan finansowy powinien zawierać prognozy finansowe i bilans, a także wykazywać, w jaki sposób uzyskane fundusze będą wykorzystane.

Dobrze przygotowany biznesplan to podstawa udanej aplikacji o dotację unijną i pozwala na skuteczne przekonanie instytucji przeprowadzającej ocenę, że projekt jest zgodny z wymaganiami programu oraz ma szanse na osiągnięcie sukcesu.

Potrzebujesz pomocy?

Nie wiesz od czego zacząć? Nie masz pomysłu na dotację? Nie masz pomysłu na innowację? Potrzebujesz wsparcia? Zamierzasz samodzielnie napisać wniosek? Nic prostrzego. Weź udział w szkoleniu a dowiesz się wszystkiego na temat dotacji unijnych!

MŚP

Najlepsze oferty dla beneficjentów dotacji unijnych!

więcej informacji

strona główna | szukaj dotacji | instytucje | programy | nabory | konkursy | aktualności | kurs online

regulamin

PRAWA AUTORSKIE
Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z 2006 r., Dz.U. nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Bez zgody autora zabronione jest m.in. powielanie treści, ich kopiowanie, przedruk, przechowywanie i przetwarzanie z zastosowaniem jakichkolwiek środków elektronicznych, zarówno w całości, jak i w części. Zabronione jest dalsze rozpowszechnianie, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.


inteligentny rozwój | infrastruktura i środowisko | wiedza edukacja rozwój | polska cyfrowa | polska wschodnia | pomoc techniczna | europejska współpraca terytorialna
Fundusze Europejskie | Mapa Dotacji UE | Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich | Wikipedia | Mapy | GUS