KURS ONLINE

Baza pojęć

DOTACJE UNIJNE - MŚP

DOTACJE UNIJNE - BHP

BHP

BHP to skrót od "Bezpieczeństwo i Higiena Pracy". Jest to obszar działalności związany z zapewnieniem bezpiecznych i zdrowych warunków pracy dla pracowników w miejscu ich zatrudnienia. Celem BHP jest minimalizacja ryzyka wypadków, urazów oraz chorób zawodowych poprzez identyfikację, analizę i eliminację lub ograniczanie potencjalnych zagrożeń występujących w miejscu pracy.

  • Identyfikację zagrożeń: Analiza środowiska pracy w celu zidentyfikowania potencjalnych zagrożeń, takich jak substancje toksyczne, niebezpieczne maszyny, ergonomiczne wyzwania itp.
  • Wdrożenie środków ochrony: Wprowadzenie odpowiednich środków ochrony osobistej i zbiorowej, takich jak kaski, gogle, rękawice, a także zabezpieczenia na maszynach i urządzeniach.
  • Szkolenia pracowników: Organizacja szkoleń, które pomagają pracownikom zrozumieć zagrożenia związane z pracą oraz sposoby ich unikania lub minimalizowania.
  • Monitorowanie i kontrola: Regularne monitorowanie warunków pracy oraz przestrzegania procedur bezpieczeństwa i higieny, w celu szybkiego reagowania na ewentualne problemy.
  • Raportowanie i analiza wypadków: Badanie przyczyn wypadków, incydentów i chorób zawodowych w celu uniknięcia ich w przyszłości.
  • Dbałość o ergonomię: Zapewnienie odpowiedniej ergonomii stanowisk pracy oraz organizacji procesów pracy, aby zapobiegać problemom zdrowotnym związanym z długotrwałą niewłaściwą postawą czy ruchem.
  • Ocena ryzyka zawodowego: Dokonywanie ocen ryzyka w celu określenia stopnia niebezpieczeństwa występującego w danym miejscu pracy i podejmowania odpowiednich działań zapobiegawczych.


  • Bezpieczeństwo i Higiena Pracy są istotnymi aspektami zarządzania personelem oraz działalnością firmy, mającymi na celu ochronę zdrowia i życia pracowników oraz minimalizację kosztów związanych z wypadkami i chorobami zawodowymi.

Potrzebujesz pomocy?

Nie wiesz od czego zacząć? Nie masz pomysłu na dotację? Nie masz pomysłu na innowację? Potrzebujesz wsparcia? Zamierzasz samodzielnie napisać wniosek? Nic prostrzego. Weź udział w szkoleniu a dowiesz się wszystkiego na temat dotacji unijnych!

MŚP

Najlepsze oferty dla beneficjentów dotacji unijnych!

więcej informacji

strona główna | szukaj dotacji | instytucje | programy | nabory | konkursy | aktualności | kurs online

regulamin

PRAWA AUTORSKIE
Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z 2006 r., Dz.U. nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Bez zgody autora zabronione jest m.in. powielanie treści, ich kopiowanie, przedruk, przechowywanie i przetwarzanie z zastosowaniem jakichkolwiek środków elektronicznych, zarówno w całości, jak i w części. Zabronione jest dalsze rozpowszechnianie, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.


inteligentny rozwój | infrastruktura i środowisko | wiedza edukacja rozwój | polska cyfrowa | polska wschodnia | pomoc techniczna | europejska współpraca terytorialna
Fundusze Europejskie | Mapa Dotacji UE | Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich | Wikipedia | Mapy | GUS