KURS ONLINE

Baza pojęć

DOTACJE UNIJNE - MŚP

DOTACJE UNIJNE - ARIMR - AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

ARIMR - AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

ARIMR to skrót od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jest to instytucja rządowa w Polsce, odpowiedzialna za wdrażanie polityki rolnej i rozwoju obszarów wiejskich, finansowanej ze środków Unii Europejskiej. ARIMR pełni ważną rolę w realizacji programów i projektów dotacyjnych skierowanych do rolników i mieszkańców obszarów wiejskich.

Główne zadania i funkcje ARIMR obejmują:

  • Wdrażanie programów rolno-środowiskowych: ARIMR zarządza programami, które mają na celu ochronę środowiska naturalnego, zrównoważone gospodarowanie gruntami, ochronę bioróżnorodności, poprawę jakości wody i inne działania związane z rolnictwem ekologicznym.
  • Wspieranie inwestycji w rolnictwie: ARIMR udziela wsparcia finansowego dla rolników w zakresie modernizacji gospodarstw rolnych, inwestycji w maszyny, urządzenia, budynki, infrastrukturę wodno-kanalizacyjną i inne projekty związane z rozwojem rolnictwa.
  • Zarządzanie dotacjami unijnymi: ARIMR jest odpowiedzialna za przyjmowanie wniosków, ocenę i wypłatę dotacji unijnych, takich jak płatności bezpośrednie dla rolników, dotacje inwestycyjne, dotacje na rozwój obszarów wiejskich i inne formy wsparcia finansowego.
  • Doradztwo i szkolenia: ARIMR świadczy usługi doradcze i szkolenia dla rolników, które mają na celu podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie rolnictwa, gospodarki rolnej, ekologii, jakości żywności i innych dziedzin związanych z rolnictwem.
ARIMR pełni kluczową rolę w realizacji polityki rolnej i rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, a także wspiera rolników i mieszkańców w zakresie modernizacji, ochrony środowiska, konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju na obszarach wiejskich.

Potrzebujesz pomocy?

Nie wiesz od czego zacząć? Nie masz pomysłu na dotację? Nie masz pomysłu na innowację? Potrzebujesz wsparcia? Zamierzasz samodzielnie napisać wniosek? Nic prostrzego. Weź udział w szkoleniu a dowiesz się wszystkiego na temat dotacji unijnych!

MŚP

Najlepsze oferty dla beneficjentów dotacji unijnych!

więcej informacji

strona główna | szukaj dotacji | instytucje | programy | nabory | konkursy | aktualności | kurs online

regulamin

PRAWA AUTORSKIE
Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z 2006 r., Dz.U. nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Bez zgody autora zabronione jest m.in. powielanie treści, ich kopiowanie, przedruk, przechowywanie i przetwarzanie z zastosowaniem jakichkolwiek środków elektronicznych, zarówno w całości, jak i w części. Zabronione jest dalsze rozpowszechnianie, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.


inteligentny rozwój | infrastruktura i środowisko | wiedza edukacja rozwój | polska cyfrowa | polska wschodnia | pomoc techniczna | europejska współpraca terytorialna
Fundusze Europejskie | Mapa Dotacji UE | Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich | Wikipedia | Mapy | GUS