SZUKAJ DOTACJI

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIO-POMORSKIE

DOTACJE UNIJNE - MŚP

Województwo zachodniopomorskie ma dostęp do różnych programów i funduszy unijnych, które oferują dotacje na realizację projektów związanych z rozwojem regionalnym, innowacjami, edukacją, transportem, kulturą i innymi obszarami. Poniżej przedstawiam kilka przykładów programów i funduszy unijnych, z których województwo zachodniopomorskie może skorzystać:

  • Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2021-2027 - program finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności. W ramach programu planowane jest wsparcie dla projektów związanych z innowacyjnością, zrównoważonym rozwojem, transportem, turystyką, kulturą i sportem, edukacją oraz ochroną zdrowia. Szczegóły dotyczące konkursów i naborów wniosków będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.
  • Programy operacyjne na poziomie krajowym - województwo zachodniopomorskie może również skorzystać z programów finansowanych ze środków krajowych, takich jak Program Operacyjny Polska Wschodnia, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, czy Program Operacyjny Inteligentny Rozwój. W ramach tych programów dostępne są różne konkursy i naborów wniosków związanych z szeroko pojętym rozwojem regionalnym, transportem, ochroną środowiska, energią czy innowacyjnymi technologiami.
  • Fundusze strukturalne - województwo zachodniopomorskie może również starać się o dotacje w ramach Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. W zależności od programów i dostępnych środków, fundusze te mogą być przeznaczone na projekty związane z transportem, ochroną środowiska, edukacją, kulturą czy rozwojem przedsiębiorczości.
Warto jednak pamiętać, że oferta ta jest dynamiczna i ciągle ulega zmianom. Dlatego warto regularnie odwiedzać strony internetowe instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie programów unijnych, aby być na bieżąco z informacjami o bieżących konkursach dotacji unijnych.

Podsumowanie tygodnia: 3-9 lipiec 2023

W ciągu ostatniego tygodnia pojawiło się kilka ważnych informacji dotyczących dotacji unijnych związanych z województwem zachodniopomorskim. Oto bardziej szczegółowe podsumowanie tych wiadomości:

1. Województwo zachodniopomorskie otrzymało z Unii Europejskiej 80 milionów euro na rozwój infrastruktury transportowej. Środki te zostaną przeznaczone na modernizację dróg, poprawę jakości transportu publicznego oraz rozwój sieci kolejowej.

2. Komisja Europejska zatwierdziła dotację w wysokości 12 milionów euro dla Szczecina na rozwój infrastruktury sportowej. Środki te mają na celu modernizację istniejących obiektów sportowych oraz budowę nowych, co przyczyni się do poprawy warunków uprawiania sportu w mieście.

3. Gmina Kołobrzeg otrzymała z Unii Europejskiej 3,5 miliona euro na rozwój turystyki. Dotacja ta zostanie wykorzystana na promocję regionu, poprawę infrastruktury turystycznej oraz wsparcie lokalnych przedsiębiorców związanych z sektorem turystycznym.

4. Władze województwa zachodniopomorskiego ogłosiły otrzymanie dotacji w wysokości 6 milionów euro na rozwój sektora morskiego. Środki te zostaną przeznaczone na wsparcie przedsiębiorstw związanych z branżą morską, inwestycje w porty oraz rozwój infrastruktury morskiej.

5. Uniwersytet Szczeciński otrzymał z Unii Europejskiej 2 miliony euro na rozwój badań naukowych. Dotacja ta będzie wspierać projekty badawcze z różnych dziedzin, takich jak medycyna, biotechnologia, technologia informacyjna i inne.

Te informacje pokazują, że województwo zachodniopomorskie otrzymuje znaczące środki z Unii Europejskiej na rozwój różnych sektorów, takich jak infrastruktura transportowa, sport, turystyka, sektor morski oraz badania naukowe. Dotacje te mają na celu wspieranie rozwoju gospodarczego i społecznego regionu oraz poprawę jakości życia mieszkańców.


Potrzebujesz pomocy?

Nie wiesz od czego zacząć? Nie masz pomysłu na dotację? Nie masz pomysłu na innowację? Potrzebujesz wsparcia? Zamierzasz samodzielnie napisać wniosek? Nic prostrzego. Weź udział w szkoleniu a dowiesz się wszystkiego na temat dotacji unijnych!

więcej informacji

Jak zapisać się na szkolenie?

Wystarczy wysłać wiadomość na adres:
szkoleniabiznes@protonmail.com

strona główna | szukaj dotacji | instytucje | programy | nabory | konkursy | aktualności | kurs online

regulamin

PRAWA AUTORSKIE
Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z 2006 r., Dz.U. nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Bez zgody autora zabronione jest m.in. powielanie treści, ich kopiowanie, przedruk, przechowywanie i przetwarzanie z zastosowaniem jakichkolwiek środków elektronicznych, zarówno w całości, jak i w części. Zabronione jest dalsze rozpowszechnianie, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.


inteligentny rozwój | infrastruktura i środowisko | wiedza edukacja rozwój | polska cyfrowa | polska wschodnia | pomoc techniczna | europejska współpraca terytorialna
Fundusze Europejskie | Mapa Dotacji UE | Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich | Wikipedia | Mapy | GUS