SZUKAJ DOTACJI

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

DOTACJE UNIJNE - MŚP

Województwo świętokrzyskie ma dostęp do różnych funduszy unijnych, które oferują wsparcie finansowe dla przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i innych podmiotów. Poniżej przedstawiam kilka z nich:

  • Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021-2027 - program finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, którego celem jest zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności województwa świętokrzyskiego poprzez inwestycje w rozwój przedsiębiorczości, infrastruktury i jakości życia mieszkańców.
  • Europejski Fundusz Społeczny - fundusz, który służy do finansowania działań mających na celu poprawę sytuacji na rynku pracy i walkę z bezrobociem. W ramach EFS można otrzymać dotacje na szkolenia, doradztwo zawodowe, programy aktywizacji zawodowej czy wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami.
  • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - fundusz, który finansuje projekty związane z rozwojem obszarów wiejskich, w tym inwestycje w rozwój infrastruktury, rolnictwa, turystyki wiejskiej czy poprawę jakości życia mieszkańców.
  • Program LIFE - program Unii Europejskiej, który służy do finansowania projektów dotyczących ochrony środowiska i zmian klimatu. W ramach programu LIFE można otrzymać dotacje na projekty związane z ochroną przyrody, poprawą jakości powietrza czy ochroną zasobów naturalnych.
Wszystkie te programy oferują różne możliwości wsparcia finansowego dla projektów realizowanych na terenie województwa świętokrzyskiego. Warto zwrócić uwagę na ich warunki oraz kryteria, które muszą być spełnione, aby uzyskać dotację.

Potrzebujesz pomocy?

Nie wiesz od czego zacząć? Nie masz pomysłu na dotację? Nie masz pomysłu na innowację? Potrzebujesz wsparcia? Zamierzasz samodzielnie napisać wniosek? Nic prostrzego. Weź udział w szkoleniu a dowiesz się wszystkiego na temat dotacji unijnych!

więcej informacji

Jak zapisać się na szkolenie?

Wystarczy wysłać wiadomość na adres:
szkoleniabiznes@protonmail.com

strona główna | szukaj dotacji | instytucje | programy | nabory | konkursy | aktualności | kurs online

regulamin

PRAWA AUTORSKIE
Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z 2006 r., Dz.U. nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Bez zgody autora zabronione jest m.in. powielanie treści, ich kopiowanie, przedruk, przechowywanie i przetwarzanie z zastosowaniem jakichkolwiek środków elektronicznych, zarówno w całości, jak i w części. Zabronione jest dalsze rozpowszechnianie, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.


inteligentny rozwój | infrastruktura i środowisko | wiedza edukacja rozwój | polska cyfrowa | polska wschodnia | pomoc techniczna | europejska współpraca terytorialna
Fundusze Europejskie | Mapa Dotacji UE | Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich | Wikipedia | Mapy | GUS