DOTACJE UNIJNE PRUDNIK

Gdzie szukać dotacji? Generalnie szukamy informacji o konkursach na stronach internetowych poszczególnych instytucji odpowiedzialnych za dystrybucję środków unijnych. Przeważnie są to: Lokalne Grupy Działania, Urzędy Pracy, Urzędy Marszałkowskie, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Bank Gospodarstwa Krajowego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej i Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W zależności od potrzeb inwestycyjnych oraz potencjału firmy dotacje możemy podzielić na: lokalne, regionalne i krajowe. W tym miejscu zamieszczamy listę wszystkich dotacji unijnych dostępnych w powiecie.

DOTACJE LOKALNE

dotyczą obszaru: określonej gminy lub powiatu

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Płaskowyż Dobrej Ziemi

Urząd Pracy w Prudniku

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Prudniku

 • ul. Powstańców Śląskich 7 a i b, 48-200 Prudnik
 • Telefon: 22 560 16 00
 • Www: oficjalna strona
 • Aktualne nabory: konkursy

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Prudniku

DOTACJE REGIONALNE

dotyczą obszaru: całego województwa

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

 • Piastowska 14, 45-082 Opole
 • Telefon: 77 44 04 720, 77 44 04 721, 77 44 04 722
 • Www: oficjalna strona
 • Aktualne nabory: konkursy

DOTACJE KRAJOWE

dotyczą obszaru: całego kraju

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

 • ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
 • Telefon: 801 101 101, 22 542 27 11, 22 542 20 38
 • Www: oficjalna strona
 • Aktualne nabory: konkursy

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Bank Gospodarstwa Krajowego

 • Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa
 • Telefon: 801 598 888, 22 599 8888
 • Www: oficjalna strona
 • Aktualne nabory: konkursy

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

GDZIE ZAŁOŻYĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ?

Urząd Skarbowy w Prudniku

Urząd Miasta i Gminy w Prudniku

Miejscowości należące do powiatu
Biała, Biedrzychowice, Błażejowice Dolne, Browiniec Polski, Brzeźnica, Chrzelice, Ciesznów, Czartowice, Czyżowice, Dębina, Dębowiec, Dytmarów, Dzierżysławice, Głogówek, Gostomia, Góreczno, Górka Prudnicka, Grabina, Jasiona, Józefów, Kazimierz, Kierpień, Kolnowice, Krobusz, Krzyżkowice, Laskowice, Laskowiec, Leśnik, Ligota Bialska, Lubrza, Łącznik, Łąka Prudnicka, Mieszkowice, Miłowice, Mionów, Mochów, Mokra, Moszczanka, Niemysłowice, Nowa Wieś, Prudnicka, Nowe Kotkowice, Nowy Browiniec, Ogiernicze, Olbrachcice, Olszynka, Otoki, Piorunkowice, Pogórze, Prężyna, Prężynka, Racławice Śląskie, Radostynia, Rostkowice, Rudziczka, Rzepcze, Skrzypiec, Słoków, Solec, Stare Kotkowice, Szonów, Szybowice, Śmicz, Tomice, Trzebina, Twardawa, Wasiłowice, Wierzbiec, Wierzch, Wilków, Wróblin, Zawada, Zwiastowice

Potrzebujesz pomocy?

Nie wiesz od czego zacząć? Nie masz pomysłu na dotację? Nie masz pomysłu na innowację? Potrzebujesz wsparcia? Zamierzasz samodzielnie napisać wniosek? Nic prostrzego. Weź udział w szkoleniu a dowiesz się wszystkiego na temat dotacji unijnych!

więcej informacji

Jak zapisać się na szkolenie?

Wystarczy wysłać wiadomość na adres:
szkoleniabiznes@protonmail.com

strona główna | szukaj dotacji | instytucje | programy | nabory | konkursy | aktualności | kurs online

regulamin

PRAWA AUTORSKIE
Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z 2006 r., Dz.U. nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Bez zgody autora zabronione jest m.in. powielanie treści, ich kopiowanie, przedruk, przechowywanie i przetwarzanie z zastosowaniem jakichkolwiek środków elektronicznych, zarówno w całości, jak i w części. Zabronione jest dalsze rozpowszechnianie, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.


inteligentny rozwój | infrastruktura i środowisko | wiedza edukacja rozwój | polska cyfrowa | polska wschodnia | pomoc techniczna | europejska współpraca terytorialna
Fundusze Europejskie | Mapa Dotacji UE | Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich | Wikipedia | Mapy | GUS