DOTACJE UNIJNE PLESZEW

Gdzie szukać dotacji? Generalnie szukamy informacji o konkursach na stronach internetowych poszczególnych instytucji odpowiedzialnych za dystrybucję środków unijnych. Przeważnie są to: Lokalne Grupy Działania, Urzędy Pracy, Urzędy Marszałkowskie, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Bank Gospodarstwa Krajowego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej i Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W zależności od potrzeb inwestycyjnych oraz potencjału firmy dotacje możemy podzielić na: lokalne, regionalne i krajowe. W tym miejscu zamieszczamy listę wszystkich dotacji unijnych dostępnych w powiecie.

DOTACJE LOKALNE

dotyczą obszaru: określonej gminy lub powiatu

Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”

Urząd Pracy w Pleszewie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Pleszewie

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Pleszewie

DOTACJE REGIONALNE

dotyczą obszaru: całego województwa

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

DOTACJE KRAJOWE

dotyczą obszaru: całego kraju

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

  • ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
  • Telefon: 801 101 101, 22 542 27 11, 22 542 20 38
  • Www: oficjalna strona
  • Aktualne nabory: konkursy

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Bank Gospodarstwa Krajowego

  • Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa
  • Telefon: 801 598 888, 22 599 8888
  • Www: oficjalna strona
  • Aktualne nabory: konkursy

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

GDZIE ZAŁOŻYĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ?

Urząd Skarbowy w Pleszewie

Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie

Miejscowości należące do powiatu
Baranówek, Białobłoty, Bielawy, Bogusław, Bogusławice, Borczysko, Borucin, Bógwidze, Broniszewice, Bronów, Brudzewek, Brzezie, Chocz, Chorzew, Cieśle, Czarnuszka, Czechel, Czermin, Czerminek, Czołnochów, Dobra Nadzieja, Dobrzyca, Dziewiń Duży, Fabianów, Folusz, Galew, Gizałki, Gołuchów, Grab, Grodzisko, Gustawów, Izbiczno, Janków, Jedlec, Józefów, Kajew, Karmin, Karminek, Karminiec, Karsy, Kolonia Obory, Kolonia Ostrowska, Korzkwy, Kościelna Wieś, Kowalew, Koźminiec, Krzywosądów, Kucharki, Kuchary, Kuczków, Kuźnia, Kwileń, Lenartowice, Leszczyca, Lubomierz, Ludwina, Lutynia, Łaszew, Łęg, Macew, Mamoty, Marszew, Niniew, Nowa Kaźmierka, Nowa Wieś, Nowolipsk, Nowy Olesiec, Nowy Karmin, Obory, Orlina Duża, Orlina Mała, Pacanowice, Piekarzew, Pieruchy, Pieruszyce, Piła, Pleszew, Pleszówka, Polskie Olędry, Popówek, Prokopów, Przekupów, Psienie-Ostrów, Robaków, Rokutów, Ruda, Ruda Wieczyńska, Skrzypnia, Sośnica, Sośniczka, Sowina, Sowina Błotna, Stara Kaźmierka, Stary Olesiec, Strzydzew, Strzyżew, Suchorzew, Szkudła, Szymanowice, Świerczyna, Taczanów Drugi, Taczanów Pierwszy, Tomice, Toporów, Trzebin, Trzebowa, Tursko, Wieczyn, Wierzchy, Wronów, Wszołów, Zawady, Zawidowice, Zielona Łąka, Żbiki, Żegocin, Żychlin

Potrzebujesz pomocy?

Nie wiesz od czego zacząć? Nie masz pomysłu na dotację? Nie masz pomysłu na innowację? Potrzebujesz wsparcia? Zamierzasz samodzielnie napisać wniosek? Nic prostrzego. Weź udział w szkoleniu a dowiesz się wszystkiego na temat dotacji unijnych!

więcej informacji

Jak zapisać się na szkolenie?

Wystarczy wysłać wiadomość na adres:
szkoleniabiznes@protonmail.com

strona główna | szukaj dotacji | instytucje | programy | nabory | konkursy | aktualności | kurs online

regulamin

PRAWA AUTORSKIE
Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z 2006 r., Dz.U. nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Bez zgody autora zabronione jest m.in. powielanie treści, ich kopiowanie, przedruk, przechowywanie i przetwarzanie z zastosowaniem jakichkolwiek środków elektronicznych, zarówno w całości, jak i w części. Zabronione jest dalsze rozpowszechnianie, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.


inteligentny rozwój | infrastruktura i środowisko | wiedza edukacja rozwój | polska cyfrowa | polska wschodnia | pomoc techniczna | europejska współpraca terytorialna
Fundusze Europejskie | Mapa Dotacji UE | Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich | Wikipedia | Mapy | GUS