DOTACJE UNIJNE ŁÓDŹ

Gdzie szukać dotacji? Generalnie szukamy informacji o konkursach na stronach internetowych poszczególnych instytucji odpowiedzialnych za dystrybucję środków unijnych. Przeważnie są to: Lokalne Grupy Działania, Urzędy Pracy, Urzędy Marszałkowskie, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Bank Gospodarstwa Krajowego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej i Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W zależności od potrzeb inwestycyjnych oraz potencjału firmy dotacje możemy podzielić na: lokalne, regionalne i krajowe. W tym miejscu zamieszczamy listę wszystkich dotacji unijnych dostępnych w powiecie.

DOTACJE LOKALNE

dotyczą obszaru: określonej gminy lub powiatu

Lokalna Grupa Działania "Ziemia Łowicka"

Urząd Pracy w Łodzi

 • ul. Milionowa 91, 93-121 Łódź
 • Telefon: (42) 251-65-00, (42) 251-66-00
 • Www: oficjalna strona
 • Aktualne nabory: konkursy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Łodzi

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łodzi

DOTACJE REGIONALNE

dotyczą obszaru: całego województwa

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

DOTACJE KRAJOWE

dotyczą obszaru: całego kraju

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

 • ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
 • Telefon: 801 101 101, 22 542 27 11, 22 542 20 38
 • Www: oficjalna strona
 • Aktualne nabory: konkursy

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Bank Gospodarstwa Krajowego

 • Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa
 • Telefon: 801 598 888, 22 599 8888
 • Www: oficjalna strona
 • Aktualne nabory: konkursy

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

GDZIE ZAŁOŻYĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ?

I Urząd Skarbowy w Łodzi

Urząd Skarbowy Łódź - Śródmieście

Urząd Skarbowy Łódź - Widzew

Urząd Skarbowy Łódź - Polesie

Drugi Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty

Drugi Urząd Skarbowy Łódź Górna

Urząd Miasta i Gminy w Łodzi

Miejscowości należące do powiatu
Łódź, osiedla: Bałuty, Bałuty-Centrum, Doły, Bałuty Zachodnie, Julianów-Marysin-Rogi, Łagiewniki, Radogoszcz, Teofilów-Wielkopolska, Osiedle Wzniesień Łódzkich, Górna, Chojny, Chojny-Dąbrowa, Górniak, Nad Nerem, Piastów-Kurak, Rokicie, Ruda, Wiskitno, Polesie, Osiedle im. Józefa Montwiłła-Mireckiego, Karolew-Retkinia Wschód, Koziny, Lublinek-Pienista, Retkinia Zachód-Smulsko, Stare Polesie, Zdrowie-Mania, Złotno, Śródmieście, Śródmieście-Wschód, Osiedle Katedralna, Widzew, Andrzejów, Dolina Łódki, Mileszki, Nowosolna, Olechów-Janów, Stary Widzew, Stoki, Widzew-Wschód, Zarzew, Osiedle nr 33. Andrzejów, Arturówek, Augustów, Bronisin, Bronisin Stary, Brus, Charzew, Chocianowice – osiedle, obszar SIM, Chojny – osiedle, obszar SIM, Dąbrowa, Doły, Feliksin, Grabieniec, Grembach, Helenówek, Huta Jagodnica, Huta Szklana, Jagodnica, Jagiełły, Janów, Osiedle Sienkiewiczowskie, Julianów, Karolew, Kochanówka, Kowalszczyzna, Koziny, Księży Młyn, Kurak – osiedle, obszar SIM, Lublinek, Lumumbowo, Łagiewniki, Łaskowice, Mania, Marysin, Mileszki, Młynek, Nowe Rokicie – osiedle, obszar SIM, Nowosolna, Nowy Imielnik, Nowy Józefów, Olechów, Osiedle Słowiańskie, Olechów-Północ, Os. 70-lecia odzyskania niepodległości, Olechów-Południe, Os. Powstania 1863 r., Pienista, Radiostacja, Radogoszcz, Radogoszcz Wschód, Radogoszcz Zachód, Retkinia, Balonowa (Retkinia-Południe), Hufcowa (Botanik), Piaski, Retkinia-Północ, Sympatyczna, Zagrodniki, Rokicie, Romanów, Różki, Ruda Pabianicka, Sąsieczno, Sikawa, Smulsko, Stare Chojny – osiedle, obszar SIM, Chojny Zatorze, Kurczaki, Stare Górki, Nowe Górki, Józefów, Stoki, Śródmiejska Dzielnica Mieszkaniowa, Teofilów, Wiączyń Górny, Wiskitno, Wiskitno A-Las, Zarzew, Zdrowie, Zielony Romanów, Złotno, Żabieniec, Żubardź

Potrzebujesz pomocy?

Nie wiesz od czego zacząć? Nie masz pomysłu na dotację? Nie masz pomysłu na innowację? Potrzebujesz wsparcia? Zamierzasz samodzielnie napisać wniosek? Nic prostrzego. Weź udział w szkoleniu a dowiesz się wszystkiego na temat dotacji unijnych!

więcej informacji

Jak zapisać się na szkolenie?

Wystarczy wysłać wiadomość na adres:
szkoleniabiznes@protonmail.com

strona główna | szukaj dotacji | instytucje | programy | nabory | konkursy | aktualności | kurs online

regulamin

PRAWA AUTORSKIE
Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z 2006 r., Dz.U. nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Bez zgody autora zabronione jest m.in. powielanie treści, ich kopiowanie, przedruk, przechowywanie i przetwarzanie z zastosowaniem jakichkolwiek środków elektronicznych, zarówno w całości, jak i w części. Zabronione jest dalsze rozpowszechnianie, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.


inteligentny rozwój | infrastruktura i środowisko | wiedza edukacja rozwój | polska cyfrowa | polska wschodnia | pomoc techniczna | europejska współpraca terytorialna
Fundusze Europejskie | Mapa Dotacji UE | Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich | Wikipedia | Mapy | GUS