DOTACJE UNIJNE - kurs online

10.1 Działania publicznych służb zatrudnienia na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia, RPO Świętokrzyskiego

21.01.2021

Sposób składania wniosków Wniosek należy złożyć: w wersji papierowej (w 2 egz.) oraz elektronicznej za pomocą Generatora wniosków w LSI (https://lsi.rpo-swietokrzyskie.pl/apps/new?rec_id=341). Wniosek w wersji papierowej należy dostarczyć: osobiście: − do kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, ul. Witosa 86, 25-561 Kielce od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu, tj. 7.30 do 15.30. lub kurierem lub pocztą na adres: − Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, ul. Witosa 86, 25-561 Kielce, w godzinach pracy urzędu, tj. od 7.30 do 15.30. Decyduje data wpływu wniosku do instytucji organizującej nabór.

źródło: funduszeeuropejskie.gov.pl

PRAWA AUTORSKIE
Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z 2006 r., Dz.U. nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Bez zgody autora zabronione jest m.in. powielanie treści, ich kopiowanie, przedruk, przechowywanie i przetwarzanie z zastosowaniem jakichkolwiek środków elektronicznych, zarówno w całości, jak i w części. Zabronione jest dalsze rozpowszechnianie, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.