DOTACJE UNIJNE - kurs online

Regionalny Program Województwa Podkarpackiego 2014-2020

21.01.2021

Regionalny Program Województwa Podkarpackiego 2014-2020 PDF 4,43 MB Na podstawie art. 14kb pkt 1) ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 z późn. zm.), informujemy, że 20 stycznia 2021 r. uchwałą Nr 246/4846/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w sprawie zmiany uchwały Nr 33/629/15 z dnia 3 marca 2015 r. z późn. zm. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 zmieniła Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020). Zmiany RPO WP 2014-2020 zostały zaakceptowane decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej C(2020) 9320 z dnia 15 grudnia 2020 r., a uprzednio zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020 (uchwała nr 197/XXI/2020 z dnia 2 listopada 2020 r.)

źródło: funduszeeuropejskie.gov.pl

PRAWA AUTORSKIE
Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z 2006 r., Dz.U. nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Bez zgody autora zabronione jest m.in. powielanie treści, ich kopiowanie, przedruk, przechowywanie i przetwarzanie z zastosowaniem jakichkolwiek środków elektronicznych, zarówno w całości, jak i w części. Zabronione jest dalsze rozpowszechnianie, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.