DOTACJE UNIJNE - kurs online

Zmiana Regulaminu konkursu 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP z Programu Polska Wschodnia

21.01.2021

Informujemy, że aktualizacji uległ Regulamin konkursu nr 1 ogłoszonego w 2020 r. w ramach poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP, POPW. Wprowadzona zmiana dotyczy zwiększenia środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie z kwoty 150 000 000 zł do 192 843 225,29 zł (§ 3 ust. 4 Regulaminu konkursu).

źródło: funduszeeuropejskie.gov.pl

PRAWA AUTORSKIE
Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z 2006 r., Dz.U. nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Bez zgody autora zabronione jest m.in. powielanie treści, ich kopiowanie, przedruk, przechowywanie i przetwarzanie z zastosowaniem jakichkolwiek środków elektronicznych, zarówno w całości, jak i w części. Zabronione jest dalsze rozpowszechnianie, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.