DOTACJE UNIJNE - kurs online

Webinarium „Rozwój turystyki w okresie kryzysu wywołanego skutkami epidemii COVID-19. Możliwości wsparcia Innowacyjnych inwestycji przedsiębiorstw w ramach Działania 1.5 RPO WZ 2014-2020”

20.01.2021

Program webinarium 13:00 - 13:10 Powitanie uczestników, przedstawienie planu spotkania i przedstawienie oferty sieci PIFE 13:15 - 13:35 Przedmiot konkursu i warunki uczestnictwa; zasady finansowania oraz kwalifikowalność wydatków; wniosek o dofinansowanie oraz zasady jego składania; procedura wyboru projektów; zasady dotyczące realizacji projektu. 13:35 - 13:40 Pytania i odpowiedzi.

źródło: funduszeeuropejskie.gov.pl

PRAWA AUTORSKIE
Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z 2006 r., Dz.U. nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Bez zgody autora zabronione jest m.in. powielanie treści, ich kopiowanie, przedruk, przechowywanie i przetwarzanie z zastosowaniem jakichkolwiek środków elektronicznych, zarówno w całości, jak i w części. Zabronione jest dalsze rozpowszechnianie, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.