DOTACJE UNIJNE - kurs online

Webinarium „Bezpłatne kursy komputerowe z Funduszy Europejskich”

20.01.2021

Webinarium skierowane jest do osób powyżej 25. roku życia, które są zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podniesieniemswoich kompetencji cyfrowych. Program webianarium Omówienie działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze tik i języków obcych z Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020: Kto może uzyskać dofinansowanie Grupy priorytetowe Operatorzy wsparcia Nabór wniosków Proces aplikowania o dofinansowanie. Po webinarium będzie możliwość zadawania pytań..

źródło: funduszeeuropejskie.gov.pl

PRAWA AUTORSKIE
Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z 2006 r., Dz.U. nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Bez zgody autora zabronione jest m.in. powielanie treści, ich kopiowanie, przedruk, przechowywanie i przetwarzanie z zastosowaniem jakichkolwiek środków elektronicznych, zarówno w całości, jak i w części. Zabronione jest dalsze rozpowszechnianie, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.