DOTACJE UNIJNE - kurs online

Postępy w realizacji programów na lata 2014-2020 - stan na 17 stycznia 2021 roku

18.01.2021

Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014, od uruchomienia programów do 17 stycznia 2021 roku złożono 170 495 wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 830,7 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 515,7 mld zł, tj. 150,2 procent funduszy na lata 2014-2020.

źródło: funduszeeuropejskie.gov.pl

PRAWA AUTORSKIE
Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z 2006 r., Dz.U. nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Bez zgody autora zabronione jest m.in. powielanie treści, ich kopiowanie, przedruk, przechowywanie i przetwarzanie z zastosowaniem jakichkolwiek środków elektronicznych, zarówno w całości, jak i w części. Zabronione jest dalsze rozpowszechnianie, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.